Proporcje między użytkownikami FB a poparcie sondażowe

Biorąc pod uwagę różnice społeczno-demograficzne zwolenników różnych ugrupowań politycznych dość trudno jest przełożyć poparcie sondażowe na poparcie wyrażone w mediach społecznościowych. Między innymi z tego powodu strony Kukiz ’15, który przyciąga przede wszystkim młodszą część społeczeństwa, mają więcej aktywnych użytkowników na Facebooku niż wszystkie pozostałe ugrupowania obecne w polskim parlamencie.

Jednym z rozwiązań, które pozwala zaobserwować zmiany poparcia jest sprawdzenie, jak zmieniają się proporcje aktywnych użytkowników na poszczególnych stronach. Aby zredukować znaczenie kupionych zasięgów, uwzględniłem na wykresie tylko najbardziej lojalnych użytkowników, tj. takich, którzy lajkują posty danego ugrupowania od co najmniej dwóch miesięcy i robią to częściej niż raz na miesiąc.

Dane częściowo pokrywają się z trendami, które obrazują uśrednione wyniki sondaży (np. wzmocnienie PiS, spadek Kukiz’15, fluktuacja poparcia PO i Nowoczesnej, zob. http://ewybory.eu/sondaze/). Zdaję sobie oczywiście sprawę, że porównanie wykresów to żaden dowód. Wkrótce spróbuję zbudować model statystyczny, który potwierdzi lub nie powyższą obserwację.