Opracowane programy zajęć dydaktycznych:

 • Kampania wyborcza – symulacja gry politycznej (ćwiczenia, zajęcia specjalizacyjne)
 • Psychologia polityki (wykład)
 • Socjologia ogólna (wykład)
 • Socjologia ogólna (ćwiczenia)
 • Socjologia polityki (wykład)
 • Socjologia polityki – gry decyzyjne (ćwiczenia, zajęcia specjalizacyjne)
 • Socjologia polityki – opinia publiczna (ćwiczenia, zajęcia specjalizacyjne)
 • Strategie aktorów politycznych (ćwiczenia, zajęcia specjalizacyjne)
 • Strategie antykryzysowe (konwersatorium)
 • Systemy i myślenie systemowe (zajęcia monograficzne)
 • Współczesne konflikty społeczne (konwersatorium)
 • Zastosowanie badań sondażowych w marketingu politycznym (ćwiczenia, zajęcia specjalizacyjne)